Verlenging inleveringsdatum Personeelsregister 2019-2020

Dit item is gearchiveerd op 29-06-2020.

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek DAO maakt bekend dat de datum van inlevering van het Personeelsregister 2019  – 2020 wordt verlengd tot en met 30 juni 2020.

Conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A: huidig personeel per december 2019
  • Model 1B: de personeelsbehoefte van 2020 
  • Model 1C: de personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten in 2020

Hieronder treft u het formulier:

Dit jaar kan men het Personeelsregister 2019 – 2020 uitsluitend digitaal opsturen. Voorts wordt u vriendelijk verzocht om de gegevens in een Excel spreadsheet (volgens ons model) aan ons op te sturen via e-mailadres:arbeidsmarktaruba@gmail.com.

PersoneelsregisterIn het geval een bedrijf een of meer filialen heeft, verzoekt DAO om het Personeelsregister formulier, niet alleen voor de hoofdvestiging in te vullen (bijv. kvk-numer 5555.0), maar ook voor elk filiaal (bijv. (p.e. kvk-nummer 5555.1, 5555.2 etc.).  U dient tevens een sterretje (*) te plaatsen in het kolom (achter kolom no. op het formulier) om aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

Het is verplicht om alle 3 modellen in te vullen. In het geval dat u geen behoefte heeft aan personeel, of behoefte aan personen voor iedere specifieke project in 2019, dat moet u nihil invullen op model 1B en model 1C.

DAO zal u dan door middel van een e-mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier 2019 – 2020 opsturen alsook een goedkeuring en/of afwijzing. Een ontvangstbewijs betekent niet dat uw Personeelsregister 2019 – 2020 is goedgekeurd. DAO zal gedurende dit jaar het Personeelsregister 2019 – 2020 goedkeuren of afwijzen.

Door het Coronacrisis wordt het uiterste datum voor het indienen van  het Personeelsregister 2019 – 2020 wederom verlengd tot 30 juni 2020.  

Bedrijven die het personeelsregister niet indienen binnen genoemd periode, alsmede degenen die het personeelsregister het vorige jaar niet hebben ingediend, zijn in gebreke conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. DAO zal overgaan tot het nemen van maatregelen na 30 juni 2020. Hou rekening mee dat in het geval een personeelsregister niet compleet is ingevuld, en DAO het bedrijf hierop heeft aangewezen, maar het bedrijf heeft nagelaten het personeelsregister aan te passen, dit ook als een niet-naleving zal worden beschouwd.

DAO wenst bedrijven die gebruik maken van tussenpersonen (b.v. accountings- of adviesbureau) eraan herinneren dat de naleving van onze arbeidswetten een plicht is van de werkgever en niet van de tussenpersoon.

Voor meerdere vragen kan men contact opnemen met mw. Louisetty Croes via e-mail Louisetty.Croes@aruba.gov.aw of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefoon 583-7720.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties