Verzoek om Blijk van Belangstelling (REOI) met betrekking tot herbestemming van de Aruba Refinery

Dit item is gearchiveerd op 31-07-2020.

SAN NICOLAS - Refineria di Aruba N.V./LLC, een entiteit die volledig eigendom is van de Regering van Aruba, hierna "RdA", voert een strategische oriëntatie uit met betrekking tot de Aruba Refinery door middel van een transparant “Request for Expression of Interest” (REOI) proces.

Belanghebbenden die ervaren en gekwalificeerd zijn, worden verzocht zich te identificeren en hun belangstelling voor het volgende kennis te geven:

REOI-2: Herbestemming van de Aruba Raffinaderij door het vervangen van bestaande installaties en het vestigen van geheel nieuwe industrieën.

Nadere informatie vindt u in het volgende document:

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties