Verzoek om Blijk van Belangstelling (REOI) met betrekking tot het opereren van de Aruba Refinery en nieuwe industriële ontwikkelingen

Dit item is gearchiveerd op 31-07-2020.

SAN NICOLAS - Refineria di Aruba N.V./LLC, een entiteit die volledig eigendom is van de Regering van Aruba, hierna "RdA", voert een strategische oriëntatie uit met betrekking tot de Aruba Refinery door middel van een transparant “Request for Expression of Interest” (REOI) proces.

Belanghebbenden die ervaren en gekwalificeerd zijn, worden verzocht zich te identificeren en hun belangstelling voor de volgende sporen ken te geven:

REOI-1:

  • Spoor a) – Het hervatten van olieverwerkingsactiviteit door huur en exploitatie van bestaande installaties en/of modernisering daarvan.
  • Spoor b) – Additionele industriële ontwikkelingen op terreinen die nog beschikbaar zijn in het raffinaderijgebied, zoals LNG-overslag, petrochemische faciliteiten, alternatieve schone industrie, hernieuwbare energiebronnen, enz.

Nadere informatie vindt u in het volgende document:

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties