Voorstudie door het IMF naar personeelskosten overheid

Dit item is gearchiveerd op 22-12-2019.

ORANJESTAD - Onlangs heeft de minister van Economische Zaken, Financiën en Cultuur Xiomara Ruiz-Maduro meegedeeld dat de experts van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gedurende twee weken een onderzoek hebben uitgevoerd naar de personeelskosten van de Arubaanse overheid.

Personeelskosten is hoger in vergelijking met andere landenPublieke loon- en rentekosten zijn de twee grootste componenten van de overheidsuitgaven op de begroting. De reden voor dit onderzoek is dat de regering bij het nemen van beslissingen een goed beeld krijgt van de loonkosten. De loonkosten kunnen niet blijven stijgen en de regering moet overwegen deze te verlagen om tot een beheersbare en duurzame openbare financiën te komen.

Loon overheid is hoger dan die in de private sectorIn zijn onderzoek heeft het IMF een vergelijking gemaakt tussen de loonkosten in de publieke en private sector en een vergelijking gemaakt tussen Aruba en de landen van vergelijkbare grootte.

Het resultaat geeft aan dat de loonkosten van de overheid (publieke sector) aanzienlijk hoger zijn dan in de private sector. loonkosten in de publieke sector omvatten de overheidspersoneel en gelijkgestelden waarvan de salarissen worden gesubsidieerd door de overheid. Als we deze twee groepen vergelijken, verdient degene die voor de overheid werkt 40% meer dan die in de particuliere sector, terwijl de 'gelijkgestelden' 20% meer verdienen dan de werknemers in de particuliere sector.

Publiek-private loonpremie na controle op kenmerken van werknemersWat de leeftijdscomponent betreft, neemt de leeftijd van werknemers in de publieke sector toe. Dit betekent dat uiteindelijk een groot aantal overheidswerknemers de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Dit brengt een uitdaging met zich mee omdat de pensioenleeftijd werd verhoogd.

Toename overwerk als deel van loonkostenAls men de personeelskosten van de openbare sector van Aruba vergelijkt met de andere Caribische, Latijns-Amerikaanse en andere landen, is het loon van het overheidspersoneel hoger. In vergelijking met andere landen heeft de regering van Aruba ook meer werknemers in dienst.

Overwerkkosten zijn ook een van de componenten die de personeelskosten verhogen. De overwerkcomponent omvat 5% van de totale personeelskosten. Om dit percentage te bereiken, gebruiken de IMF-experts de cijfers van 2018. Het budget van het ministerie van Justitie heeft hogere overwerkkosten, aangezien overwerk 17% van het budget uitmaakt. Verder onderzoek is nodig om de reden voor overwerk te analyseren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties