Wereld Trekvogeldag 2023

ORANJESTAD – Wereld Trekvogeldag is een dag waarop bewustwording wordt gecreëerd over het belang van het behoud van trekvogels en hun leefgebieden.

Wereld Trekvogeldag wordt twee keer per jaar gevierd, op 13 mei en 14 oktober.

Wereld Trekvogeldag 2023Het thema van dit jaar is water. Aangezien trekvogels enorme afstanden afleggen, is water uiterst belangrijk voor hun reis. De kwaliteit en kwantiteit van het beschikbare water wordt overal ter wereld voortdurend bedreigd. Dat was voor veel wereldorganisaties reden om samen te komen en strategische campagnes op te zetten om aandacht te vragen voor Wereldtrekvogeldag.

Deze samenwerking zou moeten leiden tot een groter bewustzijn van trekvogels en hun behoeften, maar de hoop is dat meer internationale organisaties zich aansluiten, niet alleen voor het welzijn van de vogels maar ook voor hun leefgebieden.

Wereld Trekvogeldag 2023De Directie Natuur en Milieu (DNM) erkent het belang van onze baaien en wetlands voor de trekvogels die moeten rusten, eten en broeden. De toestand van het leefgebied moet gunstig zijn voor de vogels. Trekvogels zijn afhankelijk van verschillende waterbronnen zoals oceaanwater, lagunes, rivieren, dammen, wetlands en baaien. Deze locaties hebben bomen die dienen als voedsel- en broedplaats voor de vogels, maar ook als beschutting. Deze gebieden zijn erg belangrijk voor de vogels om uit te rusten na de lange reis of voor de aanstaande reis.

De aquatische habitat en het ecosysteem worden helaas voortdurend bedreigd door de mens. Op Aruba is dit geen uitzondering, de grote vraag naar grond voor huisvesting en de ernstige droogte bedreigen de ideale omstandigheden voor deze vogels. De belangrijkste habitat voor vogels op Aruba is de Bubali Plas, die vol zit met spectaculaire vogels.

De DNM dringt er bij de gemeenschap op aan om zorgvuldig te zijn in de omgang met wilde lokale vogels en trekvogels. In het Landsbesluit beschermde flora en fauna vindt u de lijst van beschermde vogels op Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties