Wereldconsumentenrechtendag: we zijn allemaal consumenten

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2023.

ORANJESTAD - In het kader van de Wereldconsumentenrechtendag, heeft minister Geoffrey Wever in samenwerking met de Universiteit van Aruba een lezing gehouden over consumentenrechten.

In samenwerking met de particuliere sector, de Aruba Fair Trade Authority en de Dienst Dienst Consumentenrechten, wisselden ze van gedachten over de rol van de consument in onze economie en hoe samen te werken om de consument op te leiden tot kritisch en bewust met hun koop gedrag.

Lezing over consumentenrechten aan de Universiteit van Aruba.Met elke aankoop van een product of dienst dragen zij bij aan de impuls van onze economie. Iedere burger is consument. Als u boodschappen gaat doen of betaalt voor het airco-onderhoud, bent u een consument.

World Consumer Rights DayDe bestaande wetgeving, ons Burgerlijk Wetboek, geeft de consument de nodige bescherming. Maar de consument kent niet altijd zijn rechten en wordt ook niet voorgelicht over deze rechten. Dit is een probleem voor onze ontwikkeling, want hoe meer de consument zijn rechten kent, hoe bewuster en kritischer hij wordt bij het al dan niet kopen.

Een beslissing die een positief effect heeft op concurrentie tussen bedrijven en innovatie.

Op Wereldconsumentenrechtendag op 15 maart staan ​​we even stil bij onze rechten als consument. Op deze dag is het belangrijk om te beseffen, te accepteren en actie te ondernemen dat we als consument het recht hebben om eerlijke en transparante handelspraktijken te eisen en correcte informatie over het product en de dienst te verkrijgen om de beslissing te nemen om te kopen of niet te kopen.

Lezing over consumentenrechten aan de Universiteit van Aruba.Het ministerie van Economische Zaken zet concrete stappen om consumentenrechten te beschermen en te bevorderen. "We werken aan de implementatie van de wet "regulering consumentenkrediet" die bedrijven verbiedt om disproportionele hoge rente te vragen bij het verstrekken van leningen of betalingsregelingen wanneer een consument bijvoorbeeld een wasmachine, mobiele telefoon etc. in termijnen koopt", aldus minister Geoffrey Wever.

Het is onze compromis om ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor elke schending van consumentenrechten, met bijvoorbeeld de versterking van een controlemechanisme en de toepassing van strengere straffen voor misleidende praktijken.

Een woord van dank aan de Universiteit van Aruba voor hun uitstekende samenwerking en aan de private sector en elke deelnemer die gezamenlijk stil stonden bij het belang van consumentenrechten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties