Wereldwaterdag 2023: verandering versnellen

Dit item is gearchiveerd op 22-04-2023.

ORANJESTAD – Op 22 maart viert de wereld Wereldwaterdag. Deze Wereldwaterdag gaat over het versnellen van verandering om de water- en saneringscrisis op te lossen.

In 2015 heeft de wereld zich toegewijd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goal (SDG) 6 als onderdeel van de Agenda 2030 – de belofte dat iedereen tegen 2030 veilig water en sanitaire voorzieningen zal hebben.

Op dit moment zijn we serieus off-track. Miljarden mensen en talloze scholen, bedrijven, gezondheidscentra, boerderijen en fabrieken worden belemmerd omdat hun mensenrechten op water en sanitaire voorzieningen nog niet zijn vervuld.

Elk jaar sterven ongeveer 1,4 miljoen mensen als gevolg van ziekten die verband houden met waterschaarste, sanitaire voorzieningen en gebrek aan hygiëne. (WGO 2022).

1 op de 4 mensen over de hele wereld heeft geen toegang tot water dat als veilig voor consumptie wordt beschouwd. Veilig drinkwater uit bronnen op het terrein, vrij van verontreinigingen en beschikbaar wanneer nodig.

44% van het afvalwater die afkomstig is uit woningen, wordt niet verwerkt of gezuiverd en komt met alle gevaarlijke inhoud in de natuur terecht.

SDG 6 zorgt voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030. De realiteit van SDG6 is de bestaande tekortkoming in de waterkringloop, die de vooruitgang van de meeste doelen, zoals gezondheidszorg, wereldwijde hongersnood, gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, goed branchegericht onderwijs, calamiteiten en vrede bemoeilijkt en vertraagt.

Waterwerelddag 2023Op Aruba gaat het om het sluiten van de waterkringloop. De Directie Natuur en Milieu (DNM) dringt aan op bewuster en circulair watergebruik. Denk hierbij aan het opvangen van regenwater en/of airconditioningwater en dit hergebruiken. Afvalwater van wasgoed kan ook worden verwerkt voor gebruik in de landbouw.

Afvalwater dat wordt gestort bij de RWZI zorgt ervoor dat rioolwater niet zonder eerst te zijn verwerkt in de oceaan terecht komt en voordat de verontreinigingsgraad drastisch wordt verlaagd.

Het is nu belangrijk om de veranderingen door te voeren en actie te ondernemen om het verschil te maken en om de oplossing en de gewenste doelen te helpen bereiken. We hebben de mogelijkheid als gezin, school en werk om dit te bereiken door onze gewoonten aan te passen en de nodige veranderingen door te voeren en bij te dragen aan het beheer van water in ons dagelijks leven.

Van 22 maart tot 24 maart wordt de VN-Waterconferentie gehouden in New York en de minister-president van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes, en minister van Natuur, de heer Ursell Arends, wonen deze belangrijke conferentie bij en namens Aruba een compromis aangekondigd tot het bereiken van de Wateractieagenda 2030.

Op Wereldwaterdag hebben we de mogelijkheid om samen te komen en vooruitgang te versnellen.

Hoe kun je op Wereldwaterdag 2023 meer betrokken zijn bij het thema water en sanitaire voorzieningen?

 • Lees meer op www.worldwaterday.org.
 • Wees de kolibrie https://www.unwater.org/bethechange/
 • Volg de UN-Water Conference op www.sdgs.un.org/conference /water2030.
 • Lees het UN Water Development Report www.unwater.org/publications.
 • Lees meer over SDG 6 via de publicaties van de WHO en UNICEF op het gebied van drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne.
 • Deel uw gedachten en conversatie met anderen om het bewustzijn over het onderwerp te vergroten. Gebruik de volgende hashtags in je posts #worldwaterday #dnmaruba.
 • Maak en deel uw actielijst om de watercrisis op te lossen. Gebruik de tool voor globale doelen (www.worldwaterday.org/share) om je eigen ontwerp voor sociale media te maken met een afbeelding en een bericht.
 • Onderneem actie en de sluit een compromis om de watercrisis en sanitaire voorzieningen op te lossen www.unwater.org/bethechange.
 • Vertaal uw actielijst in het Papiamento om deze toegankelijker te maken voor actie.
 • Dank over de betekenis van water voor jou. Wees creatief en geïnspireerd bij het maken van een lied, maak een kunst, een gedicht of acties.
 • Presenteer dit in een georganiseerde presentatie op scholen, organisaties of buurt.
 • Docenten kunnen tijdens hun lessen aandacht besteden aan het onderwerp water en sanitatie. Hoe kan deze activiteit voor anderen veranderingen in het consumptiepatroon teweegbrengen.
 • Denk aan het organiseren van een strandopruiming of opruiming van waterwegen in wetlands en waterreservoirs.

Jaarlijks coördineert UN-Water de waarneming op deze werelddag en één of meerdere leden van UN-Water coördineert en publiceert het UN World Water Development Report, samen met UNESCO in naam van UN-Water. De productie wordt gecoördineerd door UNESCO World Water Assessment Program (WWAP).

Op Aruba zet de DNM zich in voor het vertalen en publiceren van de rapporten die de ontwikkeling ondersteunen van onderwerpen gepubliceerd door de UN-Water, in het Papiamento. Het doel blijft om de gemeenschap bewust te maken van het belang van duurzaam water- en saneringsbeheer. Laten we water verzamelen en hergebruiken voor onze planten om meer aan ons welzijn te geven.

Fijne Wereldwaterdag 2023.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties