Werkbezoek Gouverneur aan de Marinierskazerne Savaneta (MSKSAV)

Dit item is gearchiveerd op 13-12-2020.

ORANJESTAD - De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, heeft op donderdag 12 november een werkbezoek gebracht aan de Marinierskazerne Savaneta (MSKSAV).

Werkbezoek Gouverneur aan de Marinierskazerne Savaneta om een beeld te krijgen van de SVT werkwijze ten tijde van de actuele COVID-19 periode. LTKOLMARNS Art van Beekhuizen, Commandant Marinierskazerne, en KAPTMARNSAR Richard Kelly, Hoofd ARUMIL, hebben de Gouverneur ontvangen. Het doel van dit bezoek was voor de Gouverneur om een beeld te krijgen van de SVT werkwijze ten tijde van de actuele COVID-19 periode.

Werkbezoek Gouverneur aan de Marinierskazerne Savaneta om een beeld te krijgen van de SVT werkwijze ten tijde van de actuele COVID-19 periode. Het Sociaal Vormings Traject (SVT) is een project dat tot stand is gekomen naar aanleiding van de taken van CZMCARIB (Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied) en de gemaakte afspraken met de regering van het land Aruba. De opleiding wordt verzorgd door de Arubaanse Mariniers van de Arubaanse Militie (ARUMIL). Het doel is om jongeren tussen de 18 en 24 jaar voor te bereiden op een baan. Gedurende een periode van 4 maanden leren zij (militaire) normen en waarden, waar de nadruk ligt op het nut en belang van discipline, structuur, teamwork en wederzijds respect.

De Gouverneur heeft tijdens het werkbezoek een presentatie bijgewoond over de SVT cursus. Tevens werd er door middel van een shortfilm getoond hoe de amfibische SVT training in zijn werk gaat. Hierbij worden samenwerking, communicatie en mentale veerkracht op de proef gesteld in combinatie met een fysieke prikkel.

Aanvankelijk zou het SVT 13 traject op 9 maart jl. starten maar na de wereldwijde uitbraak van COVID-19 is dit uitgesteld. Op 24 augustus hervatten de cursisten de opleiding waarna degenen die de opleiding met succes hebben afgerond hun diploma in ontvangst zullen nemen.

Werkbezoek Gouverneur aan de Marinierskazerne Savaneta om een beeld te krijgen van de SVT werkwijze ten tijde van de actuele COVID-19 periode.      Werkbezoek Gouverneur aan de Marinierskazerne Savaneta om een beeld te krijgen van de SVT werkwijze ten tijde van de actuele COVID-19 periode.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties