Wet beperking gebruik tabaksproducten

ORANJESTAD – Zoals bekend zal er op Aruba vanaf 2 mei 2022 de “Landsverordening Beperking Tabaksproducten (AB 2016 no.41)” ingaan.

Artikel 2: roken is verboden in openbare ruimtes.Deze wet is unaniem in de Staten van Aruba aangenomen op 26 oktober 2021. Deze wet verbied de verkoop, het gebruik of werken in de directe omgeving waar tabaksproducten worden verkocht.

In verband met het nationale preventie plan, heeft de Ministerie van Volksgezondheid samen met de Directie Volksgezondheid, zich ingezet om de levens kwaliteit, dienstverlening en gezondheid in Aruba te verbeteren. Deze wet is een essentieel onderdeel van de nationale preventie plan. Roken is niet alleen schadelijk voor diegenen die roken (13% van de bevolking), maar ook voor diegenen die zich in de omgeving van deze rokers bevinden (passief rokers).

Artikel 2: Rook verbod in publiek toegankelijke gebieden of gebouwen.

Dit verbod geldt voor scholen, recreatie gebieden, eet lokalen met terrassen zelfs bij bushaltes. Het is verboden om op terrassen te roken gezien deze zich naast gebouwen bevinden. Artikel 2 bevat enkele uitzonderingen zoals op parkeerplaatsen, palapa’s, het strand of ruimtes zonder muren en of daken, waar dit rookverbod niet van toepassing is. Handhaving van deze wet is in handen van de Dienst Warenkeuring en Hygiëne (DWH) die boetes kunnen uitschrijven voor het schenden van deze wet.

Artikel 2A - Roken in privé-voertuigen is verboden wanneer minderjarige kinderen in hetzelfde voertuig aanwezig zijn.Artikel 2A: In de tabakswet, worden personen onder de leeftijd van 21 jaar als minderjarig beschouwd.

  • Lid 1: Het is verboden te roken in een particulier motorvoertuig als minderjarigen in dezelfde auto bevinden en dit zal door de politie worden gecontroleerd. Zich niet houden aan deze wet, loopt de risico op een geldboete. Dit moet de passief rokers beschermen conform de rechten van kinderen op bescherming.
  • Lid 2: Het is verboden voor minderjarigen om te werken in locaties waar tabaksproducten worden verkocht. In de supermarkt mogen minderjarigen werken, zolang ze niet in de aangewezen verkooppunten voor tabaksproducten werken. Alle winkels moeten een speciale verkooppunt hebben voor tabaksproducten, zoals dit al het geval is voor alcoholhoudende producten. Handhaving van deze wet zal ook worden gedaan door de Dienst
  • Warenkeuring en Hygiëne (DWH). Hier zal met ook worden geboet voor het niet na leven van de wet. Deze artikel moet ervoor zorgen dat de jongeren niet op jong leeftijd beginnen met tabaksproducten of met roken.

De Arubaanse gemeenschap kan gezonder worden maar dit vergt verantwoordelijkheid en toewijding om beter voor ons zelf te zorgen, om gezonder te eten en om actiever te zijn. Wees bewust dat tabaksproducten slecht zijn voor uw gezondheid. Samen gaan we het halen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties