Wijziging tarief inkomstenbelasting en loonbelasting per 1 januari 2020

Dit item is gearchiveerd op 06-02-2020.

ORANJESTAD – Met ingang van 1 januari 2020 wordt het inkomstenbelasting- en loonbelastingtarief gewijzigd.

Zoals bekend geldt hetzelfde tarief voor inkomsten- en loonbelasting. Dit tarief is zeer belangrijk voor zowel particulieren als werkgevers. De belastingdienst geeft de volgende toelichting over het geldige tarief voor het belastingjaar 2020.

Wijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de wijziging voor 2020.

Wijziging tarief inkomsten- en loonbelasting 2020
Belastingvrij bedrag Afl. 28.861
Inkomsschijven

Er zijn 4 inkomensschijven  

Voor elk inkomensschijf is gewijzigd:

  • de inkomensmarge
  • het belastingbedrag
Overzicht tarieven en belastingschijven
Bij een tabelinkomen van meer dan het bedrag vermeld in kolom I, maar niet meer dan het bedrag vermeld in kolom II bedraagt de belasting voor het bedrag vermeld in kolom III, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het tabelinkomen, dat het bedrag vermeld in kolom I te boven gaat.
Schijf Inkomensschijven Tarief
I II III IV
1. - 34.930 14,00%
2. 34.930 65.904 4.890,20 25,00%
3. 65.904 147.454 12.633,70 42,00%
4. 147.454 - 46.884,70 52,00%

Voorbeeld:

Belastbaar inkomen 2020                                                       Afl. 76.950

Af Belastingvrij bedrag          -/-                                            Afl. 28.861-/-

Tabelinkomen                                                                         Afl. 48.089  zie inkomensschijf no. 2

Trek af het bedrag in kolom I (categorie 2)                           Afl. 34.930

Saldo                                                                                       Afl. 13.159

Belasting volgens kolom III (inkomensschijf 2)                    Afl. 4.890,20

Belasting op 13.159 -  25% volgens kolom IV                      Afl. 3.289,75.

Totaalbedrag                                                                           Afl. 8.179,95

Te betalen inkomsten of loonbelasting bedraagt Afl. 8.179 (per jaar)

Men kan een excel sheet gebruiken voor de berekening van het belastingbedrag. De bestandnaam is ‘Berekening IB-LB 2020 (klanten)’.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties