World Wetlands Day - Wat is een wetland?

Dit item is gearchiveerd op 02-03-2021.

ORANJESTAD - Op 2 februari viert de wereld Wetlands Day (waterrijke gebieden) om mensen bewust te maken van de vitale rol die de wetlands spelen voor mens en planeet.

Bubali PlasWetlands zijn enkele van 's werelds meest kwetsbare en gevoelige ecosystemen die unieke habitat voor planten en dieren ondersteunen en miljoenen mensen over de hele wereld in hun levensonderhoud voorzien. Wetlands zijn er in alle soorten en maten en zijn erg belangrijk voor veel dieren en planten. Ze bieden onder anderen onderdak aan diverse vogelsoorten. Op Aruba is het Spaanse lagune-gebied aangewezen als internationaal wetland en wordt het als zodanig erkend, maar is ook toegevoegd aan de lijst van de Conventie van Wetlands. Dit gebied wordt ook beschermd en beheerd door het Arikok National Park. Er is ook de Bubali Plas, een wetland ontwikkeld door de mensen. In de jaren 80 werd de Bubali Plas beschouwd als een natuurlijk wetland, maar is in de loop der jaren door de DOW uitgebreid voor de lozing van bij de RWZI verwerkt water.

Wie gebruikt deze wetlands?

Wetlands worden voornamelijk gebruikt door vogels die de wetlands gebruiken als schuilplaats, voor voedsel en als broeiplaats.

Wetlands zijn erg schaars op de aarde, waardoor ze nog belangrijker zijn voor de vogels. Het bestaan ​​van veel vogelsoorten is afhankelijk van deze wetlands. Verslechtering van de waterkwaliteit kan deze vogels ernstig in gevaar brengen, omdat ze geen ander ecosysteem kunnen vinden om te overleven. Vogels zijn niet de enige dieren die de wetlands gebruiken. Andere dieren die sterk afhankelijk zijn, zijn leguanen, hagedissen, zeepaardjes, vlinders, vissen, schelpen, krabben en de lijst gaat maar door.

Spaans Lagoen kenmerken:

Wereld Wetlands Dag (Waterrijke gebieden)Het Spaans Lagoen bestaat uit 3 leefgebieden Het meest hooggelegen deel bevat de moerassen die het regenwater opvangen in Rooi Frances, Rooi Taki en Rooi Bringamosa. De tweede habitat is het mangrovegebied dat een verscheidenheid aan mangroven en dieren bevat, zoals zeevogels en landvogels, vissen en ongewervelde dieren. De derde habitat is het zoutwatergebied dat bij regen brak kan worden.

Op World Wetlands Day wil de Directie Natuur en Milieu (DNM) benadrukken dat dit een ideale dag is om stil te staan ​​en na te denken over hoe je kunt helpen het Spaans Lagoen en andere als wetlands bestempelde gebieden te beschermen. Vergroot uw kennis over het belang van deze wetlands. U kunt ook helpen om deze gebieden mooi en schoon te houden. Bezoek deze gebieden alleen om te ontspannen en om foto's te maken. Verstoor de natuurlijke functie van de natuur niet. Het Spaans Lagoen is geen gebied voor lawaai of sport, noch om met huisdieren te bezoeken. Met een jaarlijks lidmaatschap van Parke Arikok heeft u toegang tot het gebied en kunt u helpen met het behoud ervan.

Op de bijgevoegde voor en na foto is de groei van de Bubali Plas te zien. Foto met dank aan Stimaruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties