Zeeschildpadden op Aruba; voor hoe lang nog?

Dit item is gearchiveerd op 01-07-2020.

ORANJESTAD - De Veterinaire Dienst in kader van haar taken m.b.t. CITES Management Authority samen met Turtugaruba willen nogmaals de bevolking van Aruba op het hart drukken dat het vangen, doden, verhandelen en consumeren van zeeschildpadden per wet verboden is.

Naast dat deze dieren als beschermde soort zijn opgenomen in onze Natuurbeschermingsverordening vallen ze ook onder het international CITES verdrag (https://www.cites.org).

Gedurende de maand mei zijn er opvallend veel dodelijke gevallen gevonden op diverse plekken op Aruba zoals bij Boca Grandi, Fisherman’s Hut, Rooi Kochi en Sabana Blanco. Op deze plekken zijn verschillende  zeeschildpad resten zoals schilden gevonden.

Karetschildpad  (Eretmochelys imbricate)Het ging zowel om de Hawksbill seaturtle (Eretmochelys imbricate) en de Green turtle (Chelonia mydas). Helaas bleek de doodsoorzaak in sommige gevallen stroperij.

We doen een beroep op de bevolking van Aruba om gevallen direct te blijven melden en indien de daders bekend zijn dit eveneens aan de Politie te melden opdat men strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Deze zeeschildpadden behoren  in onze kustwateren en spelen een nuttige rol bij het in balans houden van het zeeleven.  

Daarnaast zijn Arubaanse stranden nestgebied voor zeeschildpadden ,die om de 2 tot 5 jaar eieren komen leggen op het strand op de plek waar zij zelf zijn  uitgekomen. Het is de schatting dat 1 op de 1000 uitgekomen eieren uiteindelijk overleven om als volwassenen verder te kunnen gaan om zo hun cyclus te kunnen voltooien. Derhalve hebben  alle zeeschildpadden een beschermde status.

Indien u zich meer wil verdiepen in zeeschildpadden kunt u altijd contact opnemen met Turtugaruba (turtugaruba@hotmail.com) en indien u helemaal enthousiast wordt aanmelden als vrijwilliger. Hoe meer mensen zich bewust worden en deze kennis delen hoe groter de kans is dat de zeeschildpadden met rust gelaten worden om zo te kunnen blijven voortbestaan op ons Dushi Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties