3e Fase registratiesysteem Sociale Sector: Het leveren of ontwikkelenvan een registratiesysteem voor deSociale Sector

Dit item is gearchiveerd op 19-05-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

 
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het – middels FondoDesaroyo Aruba (FDA)-te financieren project ‘3e Fase registratiesysteem Sociale Sector: Het leveren of ontwikkelen van een registratiesysteem voor de Sociale Sector’.

Het project:

3e Fase registratiesysteem Sociale Sector: Het leveren of ontwikkelenvan een registratiesysteem voor deSociale Sector.
 
Volgens TOR:

Het doel is het leveren en implementeren van een registratiesysteem voor de sociale sector. Het betreft de levering en implementatie van de applicatiesoftware, systeem software, database software en leveren en configureren van de technische infrastructuur benodigd voor het registratiesysteem.

Korte omschrijving van het werk:

 • Levering, installatie en configuratie van benodigde technische infrastructuur;
 • Ontwikkelen, leveren, (technisch) testen en installeren het registratiesysteem;
 • Configureren van hetregistratiesysteem;
 • Het fungeren als helpdesk gedurende minimaal 1 jaar na oplevering van het registratiesysteem, met optie tot verlenging;
 • Het motiveren van de stichtingen om het registratiesysteemte gebruiken;
 • Het in samenwerking met de Directie Sociale Zaken (DSZ) opstellenvan normeringen per stichting ten behoeve van outputfinanciering;
 • Het geven van opleiding aan de gebruikers van het registratiesysteem.

Uitvoeringstermijn: maximaal 6.5 maanden na datum van aanvang

De TOR is vanaf 20 maart 2015 verkrijgbaar bij Directie Sociale Zaken,Lagoenweg 11.

Inlichtingen worden verstrekt op maandag 30 maart 2015 om 14:00 uur bij de Directie Sociale Zaken, Lagoenweg 11. De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op donderdag2april 2015 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij de Directie Sociale Zaken, Lagoenweg 11.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 18 mei 2015 om 10:00 uur bij de Directie Sociale Zaken, Lagoenweg 11.

Bij dit project zijnde UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directie tijdens deuitvoering is in handen van Directie Sociale Zaken. De gestanddoeningtermijn is 90 dagen.
 

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende  documenten overleggen:

 1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel  (niet ouder dan 3 maanden).
 2. Bereidheidverklaring tot het afgeven van een bankgarantie t.w.v. 10% van de inschrijfsom.
 3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
 4. Andere vereisten zoals vastgelegd in de TOR.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties