Aanschaf hardware en software ter ondersteuning van het Openbaar Ministerie

Dit item is gearchiveerd op 24-07-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens om in het openbaar aan te besteden, het middels de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren project:

 “Aanschaf hardware en software ter ondersteuning van het Openbaar Ministerie”

 Korte omschrijving van het werk:

Het leveren van servers, desktops, laptops en programmatuur voor het Openbaar Ministerie en het monteren van de servers, SAN en firewall hardware. Deze aanbesteding wordt ten behoeve van het project “Versterking Openbaar Ministerie” uitgevoerd.

 De Terms of Reference (ToR) is vanaf 17 juni 2015 ter inzage beschikbaar bij het Openbaar Ministerie aan de Havenstraat 2. Afdrukken van de ToR zijn vanaf die datum kosteloos verkrijgbaar bij het parket van het Openbaar Ministerie.

 Inlichtingen worden verstrekt op 1 juli 2015 om 10:00 uur voormiddag bij het parket van het Openbaar Ministerie. Inlichtingen dienen bij voorkeur schriftelijk per email te worden aangevraagd bij de contactpersoon. Uiterlijke datum voor indiening verzoek om inlichtingen is 29 juni 2015. De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 16 juli 2015 en is vanaf die datum verkrijgbaar bij het Openbaar Ministerie en wordt verstuurd naar alle gegadigden.

 De inschrijving geschiedt uitdrukkelijk door middel van één inschrijfformulier per inschrijving en dient uiterlijk op 23 juli 2015 vóór 11:00 uur voormiddag middels 1 origineel en 2 kopieën van alle verzochte documenten en 1 kopie in PDF-formaat op CD of USB stick bij het Openbaar Ministerie aan de Havenstraat 2 te zijn ingeleverd in de daarvoor bestemde bus. De openbare aanbesteding vindt plaats op 23 juli 2015 om 11.00 uur voormiddag bij het parket van het Openbaar Ministerie aan de Havenstraat 2.

Gestanddoening termijn is negentig (90) kalenderdagen na de datum van inschrijving. De directievoering zal in handen zijn van het Openbaar Ministerie. Op de ToR zijn de Nederlandse UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing.

De inschrijver moet bij de inschrijving het volgende bescheiden overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring van een erkende lokale bank of van een erkende lokale financiële borginstelling tot het afgeven van een bankgarantie van 10% van de inschrijfsom bij gunning van het project.
  3. Andere vereisten zoals opgenomen in de ToR.

Contactpersoon:         de heer ing. Renato Loefstop

                                        telefoon: (297) 521-4121

                                       e-mail adres: renato.loefstop@omaruba.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties