Aanschaf nieuwe rekenmethode t.b.v. de Basisscholen

Dit item is gearchiveerd op 29-03-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Onderwijs namens de minister van Onderwijs en Gezin is voornemens in het openbaar aan te besteden – middels het Onderwijsfonds te financieren

Het project:

“Aanschaf nieuwe rekenmethode t.b.v. de Basisscholen”

Korte omschrijving van het werk:

Het leveren van de rekenmethode “De wereld in getallen 4” voor de 5e en 6e klassen van het basisonderwijs.

Het Bestek is vanaf 6 maart 2017 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 28 maart 2017 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba (bewijs niet ouder dan 6 maanden)
  2. Bereidheidverklaring tot het afgeven van een bankgarantie van een lokale bank
  3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen
  4. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties