Aanschaf nieuwe rekenmethode t.b.v. de MAVO-sholen

Dit item is gearchiveerd op 03-09-2016.

                                                                                                                               

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Onderwijs namens de minister van Onderwijs en Gezin is voornemens in het openbaar aan te besteden

Het project:

“Aanschaf nieuwe rekenmethode t.b.v. de MAVO-sholen”

    

Korte omschrijving van het werk:

Het leveren van de rekenmethode “Getal en Ruimte”.

Het Bestek is vanaf 22 augustus 2016 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 2 september 2016 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba (bewijs niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het afgeven van een bankgarantie van een lokale bank.
  3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  4. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties