Aanschaf Thin Clients voor Directie Financiën in het nieuwe gebouw te Camacuri 2

Dit item is gearchiveerd op 24-08-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Openbare aanbesteding aanschaf Thin Clients Directie Financiën

De Minister van Financiën en Overheidsorganisatie is, namens het Land Aruba, voornemens in het openbaar aan te besteden, de aanschaf Thin Clients voor Directie Financiën.

Korte omschrijving van het werk:

Aanschaf Thin Clients voor Directie Financiën in het nieuwe gebouw te Camacuri 2.

Leveringsdatum:

De Thin Clients dienen op de locatie te Camacuri 2 te worden afgeleverd uiterlijk 4 november 2016.

Werkomschrijving:

De werkomschrijving Terms of Reference “aanschaf Thin Clients voor Directie Financiën” (TOR), is vanaf 8 augustus 2016 verkrijgbaar bij de Directie Financiën, Camacuri 2, Oranjestad tegen betaling van AWG 25,--. De betaling dient te worden voldaan op een van de volgende bankrekeningen onder vermelding van “TOR - Aanschaf Thin Clients Directie Financiën”.

  • Aruba Bank                               - bankrekeningnr. 12.23.353
  • RBC Royal Bank                       - bankrekeningnr. 7700000030711039
  • Caribbean Mercantile Bank        - bankrekeningnr. 613.510.02

Een bewijs van betaling dient te worden overgelegd bij Directie Financiën gedurende kantoor-uren ter verkrijging van de bovengenoemde TOR.

Inlichtingenvergadering:

De inlichtingenvergadering zal plaatsvinden in de vergaderzaal van de Directie Financiën te Camacuri 2 op 12 augustus 2016 om 9:00 uur ’s ochtends.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding zal op 23 augustus 2016 om 11:00 uur ‘s ochtends op het kantoor van Directie Financiën te Camacuri 2 plaatsvinden.

Inschrijving:

De offerte op dit werk dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen. Inschrijving dient te geschieden op het bij het TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving een aantal documenten overleggen onder andere:

  • Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel van Aruba;
  • Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
  • Verklaring van de Ontvanger;
  • Overige vereiste documenten zoals vastgelegd in de TOR.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties