“Baby Beach Promenade”.

Dit item is gearchiveerd op 31-08-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door het Land Aruba en ATA te financieren project: “Baby Beach Promenade”.
Volgens bestek DOW nr. 05 - 2019.

Korte omschrijving van het werk:

Deel 1. Infrastructureel deel:

Het verbeteren van de infrastructuur ter hoogte van Baby Beach West. O.a. door het aanleggen van een nieuwe betonnen toegangsweg en parkeervakken, van verharde bermen, van 2 bushavens en van het opvullen en afwerken van het terrein met strandzand, aanleggen van een regenwaterafvoer etc.

Deel 2. Bouwkundig deel.

Het bouwen van een restaurant gebouw, van 2 kiosken, openbare toiletten+douches, betonnen vloeren, hardhouten boardwalk, een nieuwe turtle wall, landscaping etc..

Uitvoeringstermijn: 100 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 5 augustus 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 950,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 5 augustus 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 9 augustus 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 16 augustus 2019.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 30 augustus 2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties