Basiseducatie: Focus op Geletterdheid

Dit item is gearchiveerd op 09-12-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens om in het openbaar aan te besteden, het middels de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren project:

Basiseducatie: Focus op Geletterdheid
Behorende bij de Directie Onderwijs volwasseneneducatieprogramma effectieve, coherente en integrale 2e en 3e kans scholing en vorming.

Korte omschrijving van het werk:

Belangrijkste uitgangspunten van het project zijn:

  • Het opzetten van een Adviesnota ter introductie van een Arubaans geletterdheidstelsel, inclusief referentiekaders, doelstellingen, financiering, educatietraject, methodologie, en aansluitingsmogelijkheden op vervolgonderwijs.
  • Het opstellen van een Meerjaren plan (5 jaren) gebaseerd op de geletterdheidstelsel t.b.v. een duurzame impuls om het niveau van geletterdheid van volwassenen op Aruba te verhogen.

Dit project is onderdeel van de Directie Onderwijs Volwasseneneducatieprogramma “effectieve, coherente en integrale 2e en 3e kans scholing en vorming.

De Terms of Reference (ToR) is vanaf maandag 2 november 2015 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs, tegen betaling van Afl. 50,-. De betaling dient contant te worden voldaan bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Inlichtingen worden verstrekt op maandag 16 november 2015 om 10:00 uur voormiddag ten kantore van de Directie Onderwijs, Cumana 69 (Codemsa gebouw). Inlichtingen dienen schriftelijk per mail te worden aangevraagd bij de contact persoon. Uiterlijke datum voor indiening verzoek om inlichtingen is maandag 16 november 2015 om 10:00 uur.

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op dinsdag 1 december 2015 en is vanaf die datum verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3 en wordt via e-mail verstuurd naar alle gegadigden.

De inschrijving geschiedt uitdrukkelijk door middel van één inschrijfformulier per inschrijving en dient uiterlijk op dinsdag 8 december 2015 om 11:00 uur middels 1 origineel en 2 kopieën van alle verzochte documenten bij de Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3 te zijn ingeleverd in de daarvoor bestemde bus.

De openbare aanbesteding vindt plaats op dinsdag 8 december 2015 om 11.00 uur voormiddag op het kantoor van de Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Gestanddoening termijn is negentig (90) kalenderdagen na de datum van inschrijving.

De directievoering zal in handen zijn van de Directie Onderwijs. Op de ToR zijn de Nederlandse UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing.

De inschrijver moet bij de inschrijving het volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring van een erkende bank of van een erkende financiële borginstelling tot het afgeven van een bankgarantie van 10% van de inschrijfsom bij gunning van het project.
  3. andere vereisten zoals opgenomen in de ToR.

Contactpersoon:         Undina Harms, Projectleider Volwasseneneducatie

                                        telefoon: (297) 582-3360 ext. 132

                                        e-mail adres: undina.harms@ea.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties