Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van drie scholen

Dit item is gearchiveerd op 01-12-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project:

Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van drie scholen

Volgens bestek:

“Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van drie scholen”

Korte omschrijving van het werk:

Beveiligings- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van Scol Practico pa Ofishi te Savaneta, Scol Practico pa Ofishi te Sta. Cruz en Colegio EPI te Oranjestad.

Het bestek is vanaf 16 november 2015 verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te     Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 30 november 2015 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van Directie Onderwijs. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  3. Andere vereisten zoals vastgelegd in de TOR.

Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties