Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van zes scholen

Dit item is gearchiveerd op 12-12-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project:

Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van zes scholen

Volgens bestek: “Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van zes scholen”

Korte omschrijving van het werk:

Beveiligings- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van Scol Practico pa Ofishi te Savaneta, Scol Practico pa Ofishi te Sta. Cruz, La Salle College te Oranjestad, Rosa College te Oranjestad, St. Augustinus College te San Nicolas en Colegio Hilario Angela te San Nicolas.

Het bestek is kosteloos verkrijgbaar vanaf maandag 27 november 2017 bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op maandag 11 december 2017 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van Directie Onderwijs. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2.  Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  3.  Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties