Bustransport t.b.v. Schoolzwemmen schooljaar 2018-2019

Dit item is gearchiveerd op 07-08-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Onderwijs namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling.is voornemens in het openbaar aan te besteden

Het project:

Bustransport t.b.v. Schoolzwemmen schooljaar 2018-2019

           

Korte omschrijving van het werk:

Het transport van leerlingen van school naar de zwemoorden en vice versa.

Het Bestek is vanaf 23 juli 2018 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 6 augustus 2018 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3. 

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba

   (bewijs niet ouder dan 6 maanden)

2. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties