Cafetaria MFA Paradera

Dit item is gearchiveerd op 09-06-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

Cafetaria MFA Paradera

Het vestigen van een “cafetaria” in een MFA heeft als doel het creëren van een gezellige plek en sfeer in de MFA waar de klanten tijdens het wachten versnaperingen kunnen consumeren. Dit maakt hun ervaring bij de MFA aangenamer. De klanten die gebruik maken van een dienst in een MFA, waarbij in een rij moet staan wachten, kunnen nu op een rustige en gezellige manier op hun beurt wachten.

Het TOR is vanaf 18 mei 2018 verkrijgbaar bij MFA Paradera.

Inlichtingen worden verstrekt op 1 juni 2018 om 10.00 am te MFA Paradera gelegen aan Paradera 145-C.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 8 juni 2018 om 10.00 am te MFA Paradera gelegen aan Paradera 145-C.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van Kamer Van Koophandel;
  2. Overige vereisten zijn opgenomen in het TOR.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties