DBSB - Aanschaffing en installatie van de benodigde hardware en software voor het vervaardigen van de Arubaanse ID-kaarten

Dit item is gearchiveerd op 09-06-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

Term of Reference (TOR)

ID-Kaarten vervaardigen bij de DBSB

Korte Omschrijving:
Het doel van deze opdracht is de benodigde hardware en software aan te schaffen en te installeren voor het vervaardigen van de Arubaanse ID-kaarten bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

Uitvoeringstermijn:
Binnen 6 maanden na gunning.

Directievoerder:
Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB).

Opdrachtgever:
Land Aruba

Bestek:
Het bestek is vanaf 4 mei 2015 verkrijgbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) te Schoolstraat 2 tegen betaling van AWG. 50,00.

Inlichtingen:
Inlichtingen worden enkel verstrekt op 12 mei 2015 om 10:00 uur ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen evenwel uiterlijk op 11 mei 2015 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden ingediend.

Nota van Inlichtingen:
De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 19 mei 2015 via e-mail aan de deelnemende partijen verstrekt.

Inschrijvingen:
De inschrijving dient uiterlijk op 8 juni 2015 vóór 11.00 uur in de daarvoor bestemde bus bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te worden ingediend (Gebouw Stadhuis). De inschrijving geschiedt door gebruikmaking van het originele formulier dat bij het bestek is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in viervoud (1 origineel en 3 kopieën).

Openbare aanbesteding:
De aanbesteding zal op 8 juni 2015 om 11.00 uur plaatsvinden ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Schoolstraat 2, Aruba.

Financiering:
Fondo Desaroyo Aruba (FDA).

Correspondentieadres:
Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
Schoolstraat 2, Aruba
Tel: (297) 5223676 (52-Censo)
Fax: (297) 583-9160

Contactpersonen bij de DBSB:
Hoofd Managementondersteuning DBSB
belast met de FDA projecten
Mw. Ayesha (Karina) Staring-Engelbrecht (BA)
E-mail: Ayesha.Engelbrecht@censo.aw en/of  ayesha.engelbrecht@aruba.gov.aw - Direct Tel: 5223655

Senior medewerker Informatievoorziening en Automatisering
(Programmamanager)
Dhr. Ing. Geward Bikker
E-mail: Geward.Bikker@censo.aw  -  Direct: Tel: 5223651

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties