De upgrading en vervanging van de huidige hardware en ICT infrastructuur ten behoeve van de DBSB

Dit item is gearchiveerd op 14-06-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Term of Reference (TOR)

De upgrading en vervanging van de huidige hardware en ICT infrastructuur ten behoeve van de DBSB

Korte Omschrijving:
Het doel van de opdracht is het leveren en installeren van hardware ICT- Infrastructuur ten behoeve van het vervangen van de kantoormiddelenten behoeve van de DBSB. De huidige computers en aanverwante voorzieningen daterenuit 2002 en zijn hoog nodig aan vervanging toe.

Uitvoeringstermijn:
Binnen 2 maanden na gunning

Directievoerder:
Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo/DBSB).

Opdrachtgever:
Land Aruba

Bestek:
Het bestek is vanaf 20 mei 2016 verkrijgbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) te Schoolstraat 2 tegen betaling van AWG. 50,00.

Inlichtingen:
Inlichtingen worden enkel verstrekt op 27 mei 2016 om 10:00 uur ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen evenwel uiterlijk op 26 mei 2016 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden ingediend voor 17.00 uur.

Nota van Inlichtingen:
De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 6 juni 2016 via e-mail aan de deelnemende partijen verstrekt.

Inschrijvingen:
De inschrijving dient uiterlijk op 13 juni 2016 vóór 11.00 uur in de daarvoor bestemde bus bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te worden ingediend (Gebouw Stadhuis). De inschrijving geschiedt door gebruikmaking van het originele formulier dat bij het bestek is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in viervoud (1 origineel en 3 kopieën).

Openbare aanbesteding:
De aanbesteding zal op 13 juni 2016 om 11.00 uur plaatsvinden ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Schoolstraat 2, Aruba.

Gestandsdoeningtermijn:
90 dagen

Financiering:
Fondo Desaroyo Aruba (FDA).

Correspondentieadres:
Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister
Schoolstraat 2, Aruba
Tel: (297) 5223676 (52-Censo)
Fax: (297) 583-9160

Contactpersonen bij de DBSB :

1.Hoofd Managementondersteuning DBSB
Mw. Ayesha (Karina) Staring-Engelbrecht (BA)
E-mail: Ayesha.Engelbrecht@censo.aw en/of ayesha.engelbrecht@aruba.gov.aw - Direct Tel: 5223655

2.Programmamanager
Dhr. Ing. Geward Bikker
Email: Geward.Bikker@censo.aw -Direct 5223651/Mobiel:5610782

3.Financieel controleur
Mw. Henriette Odryzynski
E-mail: Henriette.Odryzynski@aruba.gov.aw  - Direct: Tel: 5223678

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties