Digitalisering van het onderwijs op Aruba

Dit item is gearchiveerd op 02-11-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Onderwijs namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling.is voornemens in het openbaar aan te besteden

Het project:

“Digitalisering van het onderwijs op Aruba”

           

Korte omschrijving van het werk:

Het leveren en bedrijfsklaar opleveren van ICT-apparatuur t.b.v. de basisscholen op Aruba.

Het Bestek is vanaf 15 oktober 2018 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 1 november 2018 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3. 

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

1. Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba (bewijs niet ouder dan 6 maanden)

2. Bereidheidverklaring tot het afgeven van een bankgarantie van een lokale bank

3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen

4. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties