Gevels reparatie en schilderen t.b.v. 3 scholen

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project:

Gevels reparatie en schilderen t.b.v. 3 scholen

Volgens bestek:

DIROND nr. 6, dj. 2017

Korte omschrijving van het werk:

Gevels reparatie en schilderen ten behoeve van Colegio Sagrado Curason te Savaneta, Ayo kleuterschool te Ayo en Agnes kleuterschool te Noord.

Het bestek is kosteloos verkrijgbaar vanaf maandag 26 juni 2017 bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op maandag 10 juli 2017 om 10:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van Directie Onderwijs. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.


De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  3. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties