Groot onderhoud gebouw A en aanleg parkeerplaatsen Directie Sociale Zaken te Oranjestad

Dit item is gearchiveerd op 17-12-2020.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie
Tevens belast met Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Land Aruba te financieren project:

Groot onderhoud gebouw A en aanleg parkeerplaatsen Directie Sociale Zaken te Oranjestad”.
Volgens bestek DOW nr. 11 - 2020.

Korte omschrijving van het werk:

  • Het verrichten van algemene onderhoudswerkzaamheden in gebouw A zoals beton- metsel- pleisterwerkreparatie, vervangen van deuren, ramen, plafonds, aanrechtkasten, vloer- en wandtegels oppervlaktes etc.
  • Het aanbrengen, verplaatsen en vernieuwen van elektrotechnische installatie en aanbrengen van een nieuwe data-, telefoonbekabeling en access control system;
  • Kleine verbouwingen zoals aanbrengen van scheidingswanden, hakwerk in beton en verbouwen van een toiletruimte tot een werkkast;
  • Aanleg parkeerplaatsen, verharden van trottoirs, looppaden, aanbrengen van afrastering en een hefboom

Uitvoeringstermijn: 100 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 24 november 2020 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 450,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 24 november 2020 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 2 december 2020 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 9 december 2020.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 16 december 2020 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties