Hardware en software voor de vernieuwing van de ICT-infrastructuur van de DTZ

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens om in het openbaar aan te besteden, het project:

”Aanschaf van hardware en software voor de DTZ”

Korte omschrijving van het werk:

Het leveren van servers, desktop, laptops, switches, routers, firewall en programmatuur voor de Directie Telecommunicatiezaken (DTZ) alsmede het monteren en configureren van voornoemde hardware en software. Deze aanbesteding wordt ten behoeve van het project ”DTZ automatiseringsproject” uitgevoerd.

Uitvoeringstermijn:                                                    Opdrachtgever:

Binnen 12 weken                                                          Land Aruba

Verkrijgbaarheid Terms of Reference:

De Terms of Reference (TOR), is vanaf 20 augustus 2018 verkrijgbaar bij DTZ te Rumbastraat 19 tegen betaling van AWG. 250, -. De betaling dient te worden voldaan op de volgende bankrekening onder vermelding van ”TOR-DTZ automatiseringsproject”:

  • RBC Royal Bank (Aruba) N.V.
  • bankrekening nr. 30.71.073

Inlichtingen:

Een inlichtingenvergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van DTZ op 31 augustus 2018 om 10:00 a.m. U kunt op die dag uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen tijdens de inlichtingenvergadering ook door u schriftelijk te worden overhandigd. Vóór deze vergadering kunnen inlichtingen schriftelijk per e-mail dirtelza@setarnet.aw t.a.v. de heer J. Ludwig Jansen MSc. uiterlijk 29 augustus 2018 om 3:30 p.m. worden aangevraagd bij de DTZ.

Nota van inlichtingen:

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 14 september 2018 en is vanaf die datum verkrijgbaar bij DTZ en wordt verzonden naar alle gegadigden.

Inschrijving:

De inschrijving geschiedt in de Nederlandse taal en uitdrukkelijk door middel van een bij de TOR gevoegd en gewaarmerkt inschrijvingsformulier en dient uiterlijk op 21 september 2018 vóór 11:00 a.m. middels één (1) origineel en twee (2) kopieën van alle verzochte documenten en één (1) kopie in Pdf-format op CD of USB stick bij de DTZ te Rumbastraat 19 te zijn ingeleverd in de daarvoor bestemde bus.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Ingevuld inschrijvingsformulier;
  2. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba (niet ouder dan zes (6) maanden;
  3. Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het afgeven van een bankgarantie van 10 % van de inschrijfsom;
  4. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen;
  5. Andere vereisten zoals vastgelegd in de TOR.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding vindt plaats op 21 september 2018 om 10:00 a.m. op het kantoor van de DTZ te Rumbastraat 19.

Bepalingen geregeld in de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) en het Landsbesluit openbare aanbestedingen (AB 1996 no. 58) zijn van toepassing

Gestanddoening:

De termijn van gestanddoening is negentig (90) kalenderdagen na de uiterlijke datum van inschrijving.

Directievoering:

De directievoering zal in handen zijn van de DTZ.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties