Het leveren en installeren van AC -installatie t.b.v. Commandeur Pieter Boer School, Colegio Santa Theresita en Maria School.

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door het Land Aruba te financieren project “Het leveren en installeren van AC -installatie t.b.v. Commandeur Pieter Boer School, Colegio Santa Theresita en Maria School.”

Volgens bestek DOW nr. 13 - 2017.

Korte omschrijving van het werk:

Het leveren en installeren van luchtbehandelingsystemen met bijhorende elektrische en bouwkundige werken.

Uitvoeringstermijn: 15 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, exclusief bestellingtijd.

Het bestek is vanaf 4 oktober  2017 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 250,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 4  oktober  2017  te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 11 oktober  2017 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 18 oktober  2017.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 27 oktober  2017 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties