“Het leveren en installeren van AC -installatie t.b.v. Sint Franciscus College, Colegio Bon Bini en Sint Jan Kleuterschool”

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door het Land Aruba te financieren project “Het leveren en installeren van AC -installatie t.b.v.

Sint Franciscus College, Colegio Bon Bini en Sint Jan Kleuterschool”

Volgens bestek DOW nr. 18 d.j. 2019.

Korte omschrijving van het werk:

 1. Leveren en aanbrengen van AC–installatie; 
 2. Leveren en aanbrengen van bijhorende elektrische installatie;
 3. Leveren en aanbrengen van diefstal ijzer;
 4. Leveren en aanbrengen van aluminium ramen, houten deuren en tocht strippen;
 5. Graaf werkzaamheden;
 6. Bouwen van NIS/ LS KAST.

Uitvoeringstermijn: 25 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, exclusief bestellingtijd.

Het bestek is vanaf 25 november 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 250,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 25 november 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 27 november 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 04 december 2019.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 18 december 2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

 1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
 2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
 3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
 4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
 5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties