Het leveren van diverse kantoormeubilair t.b.v. de Vreemdelingentoezicht van IASA

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Terms of Reference IASA 

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het - middels Fondo Desaroyo Aruba te  financieren - project:

Korte omschrijving van het werk:                

Het leveren van diverse kantoormeubilair t.b.v. de Vreemdelingentoezicht van IASA

Uitvoeringstermijn:         

4 maanden

Opdrachtgever:               

Land Aruba

Directievoerder:              

IASA

Terms of Reference:

De ToR is vanaf  29 juni 2016  (gratis) verkrijgbaar tussen 9.00 a.m.-12.00 p.m. ten kantore van IASA te Cumana 69, Oranjestad (ex Codemsa gebouw)

Inlichtingenvergadering:

Inlichtingen worden verstrekt op 5 juli 2016 om 10.30 a.m. ten kantore van IASA te Cumana 69, Oranjestad (ex Codemsa gebouw). U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen, deze vragen dienen evenwel uiterlijk 4 juli 2016 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden verstuurd.

Nota van Inlichtingen:    

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 8 juli 2016 en wordt per mail gestuurd naar alle gegadigden.

Inschrijving:                   

De inschrijvingen dienen te worden ingediend met gebruikmaking van de originele formulier die bij de ToR is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in drievoud. De Inschrijving dient uiterlijk op 15 juli 2016 om 10.30 a.m. ten kantore van IASA te Cumana 69, Oranjestad (ex Codemsa gebouw) te worden ingediend in een gesloten, vrachtvrije en verzegelde envelop met op de linkerbovenhoek de vermelding: “Vreemdelingeketen-Aanschaf ICT apparatuur”, NIET openen voor 15 juli 2016.

Openbare aanbesteding:                

De openbare aanbesteding zal plaatsvinden ten kantore van IASA te Cumana 69, Oranjestad (ex Codemsa gebouw) op 15 juli 2016 om 10.30 a.m.

Financiering:                  

‘Fondo Desaroyo Aruba’ (FDA) is verantwoordelijk voor de financiering van dit project kosten.

Contactpersoon:  

Milouzka Henriquez

Hoofd bedrijsvoering IASA

Cumana 69

Aruba

Tel.: 5237403 of 5922522

E-mail: milouzka.henriquez@dga.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties