Het leveren van hard- en software voor de vernieuwing van de ICT-infrastructuur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Dit item is gearchiveerd op 10-06-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

MINISTERIE VAN JUSTITIE

 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN

De Minister van Justitie maakt bekend dat het Land Aruba voornemens is om openbaar aan te besteden het, middels de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren, project:

“Het leveren van hard- en software voor de vernieuwing van de ICT-infrastructuur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken”.

Korte werkomschrijving:

Het leveren van hardware, software en werkzaamheden voor de ICT-infrastructuur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) met als doel de bestaande ICT-infrastructuur te vernieuwen. De opdracht bestaat uit één perceel.

Verkrijgbaarheid bestek:

de volledige werkomschrijving zoals opgenomen in de TOR is vanaf 19 mei 2016 ter inzage beschikbaar bij DWJZ, Schotlandstraat 53, Oranjestad (tussen Ezee Brothers en Banjolux). Afschriften van de TOR zijn vanaf die datum kosteloos beschikbaar bij de DWJZ.

Inlichtingen:

Een inlichtingenvergadering wordt gehouden in de vergaderzaal van DWJZ op 25 mei 2016 om 10:00 a.m. Vóór deze vergadering kunnen inlichtingen schriftelijk per e-mail jarzinho.giel@dwjz.gov.aw uiterlijk 24 mei 2016 om 3:30 p.m. worden aangevraagd bij de DWJZ.

Nota van inlichtingen:

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 31 mei 2016 en is vanaf die datum verkrijgbaar bij DWJZ en wordt verzonden naar alle gegadigden.

Inschrijving:

De inschrijving geschiedt in de Nederlandse taal en uitdrukkelijk door middel van een bij de TOR gevoegd en gewaarmerkt inschrijfformulier en dient uiterlijk op 9 juni 2016 middels 1 origineel en 3 kopieën van alle verzochte documenten vóór 10:00 a.m. in de daarvoor bestemde bus bij DWJZ te worden ingediend.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding vindt plaats op 9 juni 2016 om 10:00 a.m. ten kantore van de DWJZ.

Gestanddoening:

De termijn van gestanddoening is negentig (90) kalenderdagen na de uiterlijke datum van inschrijving.

Directievoering:

De directievoering zal in handen zijn van de DWJZ. Op de TOR zijn van toepassing: de Nederlandse UAR 1986 en UAV 1989, aangepast aan de Arubaanse omstandigheden.

De inschrijver dient bij de inschrijving de volgende bescheiden over te leggen:

  1. ingevulde inschrijvingsformulier;
  2. bereidheidverklaring van een lokale bank tot het afgeven van een bankgarantie van 10% van de inschrijfsom;
  3. overige vereisten zijn opgenomen in de TOR.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties