Het leveren van servers en de benodigde software voor Douane en het inrichten van deze

Dit item is gearchiveerd op 26-05-2015.

 

OPENBARE AANBESTEDING

Terms of Reference (ToR) Douane

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het - middels Fondo Desaroyo Aruba te financieren - project:

Korte omschrijving van het werk:
Het leveren van servers en de benodigde software voor Douane en het inrichten van deze. Deze aanbesteding wordt ten behoeve van het project van automatiseren /versterking Douane uitgevoerd.

Uitvoeringstermijn:
Binnen 8 weken

Opdrachtgever:
Land Aruba

Directie voerder:
De vertegenwoordiger van de douane

Terms of Reference:
De ToR is vanaf  20 april 2015  (gratis)verkrijgbaar ten kantore van de Departamento di Aduana te L.G. Smith Boulevard 84-88 Oranjestad.

Inlichtingen:
Inlichtingen worden verstrekt op 4 mei 2015 om 10.00 a.m. ten kantore van de Douane te L.G. Smith Boulevard. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen, deze vragen dienen evenwel uiterlijk 30 april 2015 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden verstuurd.

Nota van Inlichtingen:
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 11 mei 2015  en is vanaf die dag verkrijgbaar bij de afdeling Algemene zaken op het Douane hoofdgebouw.

Inschrijving:
De inschrijvingen dienen te worden ingediend met gebruikmaking van de originele formulier die bij de ToR is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in drievoud. De Inschrijving dient uiterlijk op 25 mei 2015 om 11:00 uur op het Hoofdkantoor van de Douane te Oranjestad te worden ingediend in een gesloten, vrachtvrije en verzegelde envelop met op de linkerbovenhoek de vermelding: “Douane – Aanschaf Servers”, NIET openen voor 25 mei 2015.

Openbare aanbesteding:
De openbare aanbesteding zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van de Douane op 25 mei  2015 om 11:00 uur.

Financiering:
‘Fondo Desaroyo Aruba’ (FDA) is verantwoordelijk voor de financiering van dit project kosten.

Contact persoon:
Mark Simon
Chef Algemene zaken
LG Smith Boulevard 84-88
Aruba
Telephone: 00 297 582 1800
E-mail: mlasimon@douane.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties