Het leveren van uniformkleding, uitmonstering en schoeisel Douane Aruba.

Dit item is gearchiveerd op 20-02-2021.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het –middels Departamento di Aduana (DAA) Aruba te financiëren van uniformkleding, uitmonstering en –  schoeisel douane Aruba project:

Korte omschrijving van het werk

Het leveren van uniformkleding, uitmonstering en schoeisel Douane Aruba. Deze aanbesteding wordt ten behoeve van het project van aanschaf uniformkleding, - uitmonstering en schoeisel Douane uitgevoerd.

Uitvoeringstermijn

Binnen 3 maanden na gunning

Opdrachtgever

Land Aruba

Directie voerder

De vertegenwoordiger van de douane

Terms of Reference

De TOR is vanaf woensdag 27 januari 2021 (gratis)verkrijgbaar ten kantore van de Departamento di Aduana te L.G. Smith Boulevard 134 (Budlex gebouw) Oranjestad.

Inlichtingen

Inlichtingen worden verstrekt op woensdag 3 februari 2021 om 10.00 a.m. ten kantore van de Douane te L.G. Smith Boulevard. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen, deze vragen dienen evenwel uiterlijk woensdag 3 februari 2021 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden verstuurd.

Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op woensdag 3 februari 2021 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij de afdeling Algemene zaken op het Douane hoofdgebouw.

Inschrijving

De inschrijvingen dienen te worden ingediend met gebruikmaking van het originele formulier die bij de TOR is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in drievoud. De Inschrijving dient uiterlijk op vrijdag 19 februari 2021 om 11:00 uur op het Hoofdkantoor van de Douane te Oranjestad te worden ingediend in een gesloten, vrachtvrije en verzegelde envelop met op de linkerbovenhoek de vermelding: “Douane – Aanschaf Uniformkleding, -uitmonstering en –schoeisel Douane Aruba”, NIET openen voor vrijdag 19 februari  2021.

Openbare aanbesteding

De openbare aanbesteding zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van de Douane; L. G. Smith Blvd.134 op vrijdag 19 februari 2021 om 11:00 uur

Financiering

‘Land Aruba’ (departamento di Aduana is verantwoordelijk voor de financiering van de project kosten).

Contact persoon

Mark Simon
Chef Algemene zaken
LG Smith Boulevard 134
Oranjestad, Aruba
Telephone: 00 297 523-8888 ext 805
E-mail: mlasimon@douane.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties