Het project “Multifunctionele Accommodatie (M.F.A.) gelegen te Santa Cruz”

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

SOGA is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project “Multifunctionele Accommodatie (M.F.A.) gelegen te Santa Cruz”

Aanbesteder: namens Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA),

de Dienst Openbare Werken te Sabana Blanco nr. 68.

Volgens bestek nr. 201224, d.j. 2014.

Korte omschrijving van het werk:

Middels de ontwikkeling van een Multifunctionele Accommodatie in Santa Cruz heeft de SOGA als doel de functie van het huidige hulpbestuurskantoor (HBK) te versterken en verbreden tot een Multifunctionele Accommodatie ter gebruik van Land Aruba.

Duur uitvoering: 220 werkdagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 6 september 2016 verkrijgbaar ten kantore van Bouwtechnisch Adviesbureau Atzpro NV te Tanki Flip nr. 6 tegen betaling van Afl.1.500,00.

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 6 september 2016 ten kantore van Bouwtechnisch Adviesbureau Atzpro NV te Tanki Flip nr. 6.

Inlichtingen worden verstrekt op 13 september 2016 om 10:00 uur AM in de grote vergaderzaal te DOW.

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 20 september 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij DOW.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 12 oktober 2016 om 11:00 uur AM ten kantore van de DOW gelegen te Sabana Blanco nr. 68.

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 3 maanden);
  2. Bereidheidsverklaring van een lokale bank of borgstelling tot het instellen van een bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties