Het project: “Verfraaien tracé Piedra Plat, Fase 1, kruising Piedra Plat tot kruising voor Ripoldo Croes ballpark”

Dit item is gearchiveerd op 01-10-2016.

RESULTAAT AANBESTEDING 


Namens het Land Aruba kondigt de directeur van de Dienst Openbare Werken aan dat het project “Verfraaien Tracé Piedra Plat” Fase 1, Kruising Piedra Plat tot kruising voor Ripoldo Croes ballpark” conform bestek D.O.W. nr. 16, dj 2016, tekeningen en nota’s van inlichtingen, gegund is aan Better Infrastructure Company (BIC) N.V. voor een bedrag van Afl. 935.735.77

______________________________________________________________________

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Toerisme, Transport en Primaire Sector is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project: “Verfraaien tracé Piedra Plat, Fase 1, kruising Piedra Plat tot kruising voor Ripoldo Croes ballpark”.

Volgens bestek: DOW nr.  16, d.j. 2016.

Korte omschrijving van het werk:

Verfraaien tracé Piedra Plat d.m.v. het aanbrengen van een verhard voetpad, fietspad en groen, het reconstrueren van een T-kruising tot een rotonde.

Uitvoeringstermijn: 40 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 6 september 2016 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 350,= .

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 6 september 2016 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 20 september 2016 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 23 september 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 30 september 2016 om 11.00 v.m. op het kantoor van de directeur Dienst Openbare Werken.

De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
  2. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  3. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer  van Koophandel;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties