Het slopen van Colegio Frere Bonifacius Schoolgebouw te Indianenweg

Dit item is gearchiveerd op 23-06-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Land Aruba  te financieren project: “Het slopen van Colegio Frere Bonifacius Schoolgebouw te Indianenweg”.

Volgens bestek DOW nr. 8 - 2018.

Korte omschrijving van het werk:

  • Ontruimingswerkzaamheden
  • Demonteren bouwmaterialen voor hergebruik
  • Slopen van diverse  gebouwen en de vooromheining
  • Terreinwerkzaamheden zoals egalisatie,onkruidverwijdering, snoei- en schoonmaakwerkzaamheden

Uitvoeringstermijn: 15 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief.

Het bestek is vanaf  7 juni 2018 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 250,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf  7 juni 2018 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 13 juni 2018  om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 15 juni 2018.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 22 juni 2018 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestekgevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties