Inrichting Nieuwbouw Bestuurskantoor (Cocolishi)

Dit item is gearchiveerd op 09-12-2014.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het - middels Fondo Desaroyo Aruba te financieren project:

“Inrichting Nieuwbouw Bestuurskantoor (Cocolishi)”.

Volgens bestek: MB-1B-2013, d.j. 2013

Korte Omschrijving van het werk:
Het leveren en installeren van meubilair ten behoeve van de publieke- en vergaderruimtes van het Nieuwbouw Bestuurskantoor bekend als “Cocolishi”

Uitvoeringstermijn: 110 werkbare werkdagen na datum van aanvang

Het bestek is vanaf  3 november 2014 verkrijgbaar bij het kantoor van Monumentenbureau tegen betaling van AWG. 175,00.
De betaling te voldoen alleen in cash bij Monumentenbureau
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf  3 november 2014 te Monumentenbureau.

Inlichtingen worden verstrekt op  11 november 2014 om 2:00 uur p.m. ten kantore van het Monumentenbureau te Schelpstraat 36/38.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgelegd op  17 november 2014 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij Monumentenbureau
De openbare aanbesteding vindt plaats op 8 december 2014 om 11:00 uur v.m. op het kantoor van het Monumentenbureau
De UAR-1986 Ned. Is op deze aanbesteding van toepassing.
De directie voering is in handen van het Monumentenbureau
De gestand doeningtermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Originele Bereidheidverklaring van een lokale erkende bank of lokale erkende financiële borginstelling tot het instellen van een bankgarantie t.w.v. 10% van de inschrijfsom;
  2. Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek originele gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier en dient ondertekend te zijn;
  3. De specificatie inschrijfsom formulier compleet ingevuld.
  4. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba niet ouder dan 3 maanden;
  5. Alle vermelde vereisten zoals genoemd in het bestek.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties