Inrichting nieuwe basisschool Prinses Amalia te Seroe Blanco

Dit item is gearchiveerd op 05-07-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

De Directie Onderwijs namens de minister van Onderwijs en Gezin is voornemens in het openbaar aan te besteden – middels het Onderwijsfonds te financieren

Het project:

“Inrichting nieuwe basisschool Prinses Amalia te Seroe Blanco”

Korte omschrijving van het werk:

Het leveren en bedrijfsklaar opleveren van schoolmeubilair.

Het Bestek is vanaf 12 juni 2017 kosteloos verkrijgbaar bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 4 juli 2017 om 14:00 uur bij Directie Onderwijs te Frankrijkstraat 3. 

Op deze aanbesteding is het UAR 1986 van toepassing. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1.  Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel van Aruba (bewijs niet ouder dan 6 maanden)
  2. Bereidheidverklaring tot het afgeven van een bankgarantie van een lokale bank
  3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen
  4. Andere vereisten zoals vastgelegd in het Bestek

Inschrijving dient te geschieden op het bij het Bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties