Levering d.m.v. huurkoopovereenkomst van een effluent watertransporttruck t.b.v. D.O.W.

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie is voornemens in het openbaar aan te besteden.

Het project:

“Levering door middel van huurkoopovereenkomst van een effluent watertransporttruck ten behoeve van Dienst Openbare Werken”.

Volgens bestek D.O.W. -nr. 6, dj. 2016

Korte omschrijving van het werk:

“Het werk bestaat uit levering van zwaar materieel (Watertruck) aan Dienst Openbare Werken.

Het bestek is vanaf 15 april 2016 verkrijgbaar bij het secretariaat van de Directie van D.O.W. (op de 2e verdieping) tegen betaling van Afl. 750,00.

De betaling moet worden voldaan bij de kassier van de Dienst Openbare Werken DOW (Infra gebouw, begane grond).

Inlichtingen worden verstrekt op 19 april 2016 om 10.00 v.m. te DOW.

De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 25 april 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 20 mei 2016 om 11.00 v.m. op het kantoor van de Directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel overleggen.

Inschrijving dient te geschieden op het aan het bestek toegevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsbiljet.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties