Levering Nieuwe Fotokaart Aruba en Bijhouding Fotokaart Aruba

Dit item is gearchiveerd op 07-08-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door Land Aruba  te financieren project: “Levering Nieuwe Fotokaart Aruba en Bijhouding Fotokaart Aruba”.

Volgens bestek DLV/DOW nr. 10 - 2018.

Korte omschrijving van het werk:

Het leveren van de Producten 1 t/m 6, zoals opgenomen in de Technische Specificaties, t.b.v. een nieuwe Fotokaart Aruba, t.b.v. de DLV.

Uitvoeringstermijn: 6 maanden na datum van opdrachtbrief voor Producten 1 t/m 5 ;

12 maanden na beëindiging van Producten 1 t/m 5 voor Product 6.

Het bestek (digitaal) is vanaf 14 juni 2018 verkrijgbaar bij DLV tegen betaling van Afl. 350,=. De betaling cash te voldoen bij de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV). Buitenlandse belangstellenden kunnen een digitale versie van het bestek toegestuurd krijgen na versturing van een betalingsbewijs naar dlkadhyp@setarnet.aw en dlvkadasteraruba@gmail.com.

Account name: Kadaster Kantoor ; Account number: 7700000030546755

Swift code: RBTTAWAW ; Bank info: RBC Royal Bank Aruba NV

Adres: Italiëstraat 36, Oranjestad, Aruba

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 14 juni 2018 te DLV bij de balie van de DLV.

Inlichtingen worden verstrekt op 28 juni 2018  om 10.00 uur v.m. te DLV.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 3 juli 2018.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 6 augustus 2018 om 11.00 uur v.m.

op het kantoor van de directeur van de Dienst Landmeetkunde en Vastgoed-registratie.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  4. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde inschrijvingsformulier. Alleen kopers van het bestek kunnen meedoen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties