Levering van acht (08) surveillancevoertuigen d.m.v. leaseovereenkomsten t.b.v. de Unit Verkeersplanologie & Onderzoek v/h Korps Politie Aruba

Dit item is gearchiveerd op 15-07-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Justitie is voornemens in het openbaar aan te besteden.

Het project:                     

“Levering van acht (08) surveillancevoertuigen d.m.v. leaseovereenkomsten t.b.v. de Unit Verkeersplanologie & Onderzoek v/h Korps Politie Aruba”.                         

Volgens bestek K.P.A.nr. 03, dj. 2017

Korte omschrijving van het werk:
Het werk bestaat uit de levering van surveillancevoertuigen d.m.v. leaseovereenkomsten t.b.v. de Unit Verkeersplanologie & Onderzoek v/h Korps Politie Aruba.

Opdrachtgever:
Land Aruba (Minister van Justitie, Korps Politie Aruba)

Directievoerder:
Korps Politie Aruba (aanbestedingscommissie)

Bestek:
Het bestek is op woensdag 28 juni 2017 kosteloos verkrijgbaar (na afspraak via telefoon 527-2900) bij de aanbestedingscommissie te Macuarina # 65.

Inlichtingen:
De inlichtingen worden verstrekt op maandag 03 juli 2017 om 10.00u op het Hoofdbureau van Politie te Macuarina # 65.

Nota van Inlichtingen:
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op dinsdag 04 juli 2017 en is vanaf die dag beschikbaar bij de aanbestedingscommissie.

Inschrijving:
De inschrijvingen dienen te worden ingediend met gebruikmaking van het originele formulier dat aan het bestek is vastgehecht, inclusief een uitgebreide offerte. De inschrijvingen en offerten dienen te worden ingediend in een gesloten enveloppe met op de linkerbovenhoek de vermelding “KPA – Levering 08 surveillancevoertuigen t.b.v. de Unit Verkeersplanologie & Onderzoek 2017”, NIET openen voor vrijdag 14 juli 2017.

Openbare aanbesteding:
De openbare aanbesteding vindt plaats op vrijdag 14 juli 2017 om 11.00u in de KC vergaderzaal op de 1ste verdieping te Macuarina # 65.       

Financiering:
“Land Aruba” (het Korps Politie Aruba is verantwoordelijk voor de financiering van het project)         

Contactpersoon:
Errol Zebeda
Voorzitter Commissie Openbare Aanbesteding Surveillancevoertuigen t.b.v. Unit Verkeersplanologie & Onderzoek KPA 2017.
Telefoon: 527-2900 / 527-2987
E-mail: erzebeda@kparuba.com

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties