Levering van twee en twintig (22) surveillancevoertuigen d.m.v. leaseovereenkomsten t.b.v. het Korps Politie Aruba

Dit item is gearchiveerd op 08-04-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Justitie is voornemens in het openbaar aan te besteden.

Het project:

Levering van twee en twintig (22) surveillancevoertuigen d.m.v. leaseovereenkomsten t.b.v. het Korps Politie Aruba”.

Volgens bestek K.P.A. nr. 01, dj. 2017

Korte omschrijving van het werk:

Het werk bestaat uit de levering van surveillancevoertuigen d.m.v. leaseovereenkomsten t.b.v. het Korps Politie Aruba.

Opdrachtgever:

Land Aruba (Minister van Justitie, Korps Politie Aruba)

Directievoerder:

Korps Politie Aruba (aanbestedingscommissie)

Bestek:

Het bestek is op vrijdag 24 maart 2017 kosteloos verkrijgbaar (na afspraak via telefoon 527-2900) bij de aanbestedingscommissie te Macuarima # 65.

Inlichtingen:

De inlichtingen worden verstrekt op woensdag 29 maart 2017 om 10.00 uur op het Hoofdbureau van Politie te Macuarima # 65.

Nota van Inlichtingen:

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op donderdag 30 maart 2017 en is vanaf die dag beschikbaar bij de aanbestedingscommissie.

Inschrijving:

De inschrijvingen dienen te worden ingediend met gebruikmaking van het originele formulier dat aan het bestek is vastgehecht, inclusief een uitgebreide offerte in drievoud.

De inschrijvingen en offerten dienen te worden ingediend in een gesloten enveloppe met op de linkerbovenhoek de vermelding “KPA – Levering 22 surveillancevoertuigen 2017”, NIET openen voor 07 april 2017.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding vindt plaats op vrijdag 07 april 2017 om 11.00 uur in de KC vergaderzaal op de 1ste verdieping te Macuarima # 65.

Financiering:

“Land Aruba” (het Korps Politie Aruba is verantwoordelijk voor de financiering van het project)

Contactpersoon:

Errol Zebeda, Voorzitter Commissie Openba-re Aanbesteding Surveillancevoertuigen KPA 2017.

Macuarima, Aruba

Telefoon: 527-2900 / 527-2987

E-mail: erzebeda@kparuba.com

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties