Levering van werkkleding en veiligheidschoenen t.b.v. Dienst Openbare Werken DOW voor het jaar 2017

Dit item is gearchiveerd op 23-12-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister belast met Infrastructuur is voornemens in het openbaar aan te besteden.

Het project:
“Levering van werkkleding en veiligheidschoenen t.b.v. Dienst Openbare Werken DOW voor het jaar 2017”

Volgens bestek D.O.W. –nr.2, dj. 2017

Korte omschrijving van de werkzaamheden:
Het werk bestaat uit Levering van dienstkleding en veiligheidschoenen t.b.v. Dienst Openbare Werken DOW voor het jaar 2017.

Het bestek is vanaf 4 december 2017 verkrijgbaar bij het Secretariaat van de Directie van D.O.W. (op de 2e verdieping), tegen betaling van Afl.200,00.
De betaling moet worden voldaan bij de kassier van de Dienst voor Openbare Werken DOW (Infra gebouw, begane grond).
Inlichtingen worden verstrekt op 6 december 2017 om 10.00 vm. te DOW (Infra gebouw, vergaderzaal 1ste verdieping).
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 8 december 2017.
De openbare aanbestedingen vinden plaats op 22 december 2017. om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur van de Dienst voor Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:
1.Bewijs van inschrijving bij Kamer van Koophandel.
Inschrijving dient te geschieden op het aan het bestek toegevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsbiljet.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties