Manbewaking EPI schooljaar 2017-2018

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2017.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project:

Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van Colegio E.P.I.

Volgens bestek: “Beveiliging- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van Colegio E.P.I.”

Korte omschrijving van het werk:

Beveiligings- en bewakingswerkzaamheden ten behoeve van Colegio EPI te Oranjestad.

Het bestek is kosteloos verkrijgbaar vanaf maandag 16 oktober 2017 bij Dienst Publieke Scholen te Cumana 69.

De openbare aanbesteding vindt plaats op maandag 30 oktober 2017 om 10:00 uur bij Dienst Publieke Scholen te Cumana 69.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van Dienst Publieke Scholen. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  3. Andere vereisten zoals vastgelegd in de TOR.

Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties