Microsoft License Agreement ten behoeve van Colegio EPI.

Dit item is gearchiveerd op 27-07-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, namens het Land Aruba, voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project:

Microsoft License Agreement ten behoeve van Colegio EPI.

Volgens Terms of Reference: “ Microsoft License Agreement ten behoeve van Colegio EPI”

Korte omschrijving van het werk:

Het aangaan van een Microsoft License Agreement voor 3 jaar voor Colegio E.P.I.

De Terms of Reference is vanaf 24 juni 2019 verkrijgbaar bij de Dienst Publieke Scholen te Cumana 69.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 26 juli 2019 om 10:00 uur bij de Dienst Publieke Scholen te Cumana 69.

Bij dit project zijn de UAR 1986 en UAV 1989 van toepassing. De directievoering is in handen van de Dienst Publieke Scholen. De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende documenten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het afgeven van een bankgarantie.
  3. Verklaring van de Ontvanger der Belastingen inzake nakoming fiscale verplichtingen.
  4. Overige vereisten zoals vastgelegd in de TOR.

Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties