Openbare Aanbesteding Uniform Douane

Dit item is gearchiveerd op 17-12-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Terms of Reference (TOR) Douane

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het –middels Departamento di Aduana (DAA) Aruba te financieren van uniformkleding, uitmonstering en – schoeisel douane Aruba project:

Korte omschrijving van het werk
Het leveren van uniformkleding, -uitmonstering en schoeisel Douane Aruba.   Deze aanbesteding wordt ten behoeve van het project van aanschaf uniformkleding, - uitmonstering en schoeisel Douane uitgevoerd.

Uitvoeringstermijn
Binnen 3 maanden

Opdrachtgever
Land Aruba

Directie voerder
De vertegenwoordiger van de douane

Terms of Reference
De TOR is vanaf maandag 31 oktober 2016 (gratis) verkrijgbaar ten kantore van de Departamento di Aduana te L.G. Smith Boulevard 13 (Budlex gebouw) Oranjestad.

Inlichtingen
Inlichtingen worden verstrekt op 30 november om 10.00 a.m. ten kantore van de Douane te L.G. Smith Boulevard. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen, deze vragen dienen evenwel uiterlijk 30 november 2016 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden verstuurd.

Nota van Inlichtingen
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 9 december 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij de afdeling Algemene zaken op het Douane hoofdgebouw.

Inschrijving
De inschrijvingen dienen te worden ingediend met gebruikmaking van het originele formulier die bij de TOR is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in drievoud. De Inschrijving dient uiterlijk op 16 december om 11:00 uur op het Hoofdkantoor van de Douane te Oranjestad te worden ingediend in een gesloten, vrachtvrije en verzegelde envelop met op de linkerbovenhoek de vermelding: “Douane – Aanschaf Uniformkleding, -uitmonstering en –schoeisel Douane Aruba”, NIET openen voor 16 december 2016.

Openbare aanbesteding
De openbare aanbesteding zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van de Douane op 16 december 2016 om 11:00 uur.

Financiering
‘Land Aruba’
(Departamento di Aduana is verantwoordelijk voor de financiering van de projectkosten)

Contact persoon
Mark Simon
Chef Algemene zaken
LG Smith Boulevard 134
Oranjestad, Aruba
Telephone: 00 297 523-8888 ext 805
E-mail: mlasimon@douane.aw

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties