Openbare prijsvraag HK Douane Barcadera

Dit item is gearchiveerd op 08-02-2017.

OPENBARE PRIJSAANVRAAG

Het Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie en het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie maken hierbij bekend:

  • dat gekozen is om een openbare prijsvraag te organiseren onder de lokale architecten en kunstenaars in samenwerking met ADIAA teneinde tot een ontwerp te komen voor het nieuw te bouwen hoofdkantoor van de Douane te Barcadera (HK Douane Barcadera);
  • dat terzake van voormelde prijsvraag ten behoeve van geïnteresseerden bij het secretariaat van de Dienst Openbare Werken (mevr. Jacky Mercera), Sabana Blanco 68, telefoon 528-4700, vanaf 8 augustus 2016 tegen betaling van Afl. 50,00 verkrijgbaar is een kopie van het prijsvraagprogramma met de voorwaarden en gewaarmerkte formulieren;
  • dat inlichtingen worden verstrekt 30 augustus 2016 om 10:00 uur v.m. bij de Dienst Openbare Werken en de nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 6 september 2016;
  • dat de bescheiden dienen te geschieden in een gesloten en anoniem envelop ten kantore van de Dienst Openbare Werken, alwaar gedurende de indieningsperiode een verzegelde bus zal staan, teneinde de inzendingen te ontvangen;dat de indiening vindt plaats uiterlijk op 7 oktober 2016 om 11:00 uur v.m. in de daarvoor bestemde bus bij het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken;
  • dat de toetsing en beslissing met betrekking tot diskwalificatie zal plaatsvinden in de week van 10 tot 14 oktober 2016 en de beoordelingsfase en juryuitspraak zal plaatsvinden in de week van 17 tot 28 oktober 2016;
  • dat de drie (3) geselecteerde ontwerpen bekendgemaakt zullen worden op 31 oktober 2016 en de bekendmaking van de winnaar en prijsuitreiking zal plaatsvinden op 21 november 2016;
  • dat de prijs bestaat uit de concretisering van het ontwerp en het aanbestedingsklaar maken van het ontwerp vòòr  12 april 2017;
  • dat de winnende ontwerper conform nader te bepalen honorarium door de Regering van Aruba wordt gehonoreerd.

Aruba, 8 augustus 2016

Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie

Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties