Opschoning bevolkingsregister bij de DBSB

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2015.

OPENBARE AANBESTEDINGEN

Term of Reference (TOR)

Opschoning bevolkingsregister bij de DBSB

Korte Omschrijving:

Het aantrekken van een consultant die belast wordt met het project opschonen van het bevolkingsregister van de DBSB, naar aanleiding van de geconstateerde verschillen, die voorkomen uit een bestandsvergelijking tussen het clientenbestand van AZV, het bevolkingsregister en immigratiesysteem (RADEX).

Uitvoeringstermijn:   Binnen 6 maanden na gunning.

Directievoerder:   Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo/DBSB).

Opdrachtgever:   Land Aruba

Bestek:

Het bestek is vanaf 20 november 2015 verkrijgbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) te Schoolstraat 2 tegen betaling van AWG. 50,00.

Inlichtingen:

Inlichtingen worden enkel verstrekt op 27 november 2015 om 10:00 uur ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te Schoolstraat 2. U kunt op die datum uw vragen mondeling stellen. Deze vragen dienen evenwel uiterlijk op 26 november 2015 schriftelijk te worden overhandigd dan wel per mail te worden ingediend.
 

Nota van Inlichtingen: 

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 7 december 2015 via e-mail aan de deelnemende partijen verstrekt.

Inschrijvingen:

De inschrijving dient uiterlijk op  18 december  2015 vóór 11.00 uur in de daarvoor bestemde bus bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister te worden ingediend (Gebouw Stadhuis). De inschrijving geschiedt door gebruikmaking van het originele formulier dat bij het bestek is gehecht, inclusief een uitgebreide offerte in viervoud (1 origineel en 3 kopieën).

Openbare aanbesteding:

De aanbesteding zal op   18 december 2015 om 11.00 uur plaatsvinden ten kantore van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, Schoolstraat 2, Aruba.

Gestandsdoeningtermijn:   90 dagen

Financiering:    Fondo Desaroyo Aruba (FDA).

Correspondentieadres:

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

Schoolstraat 2, Aruba

Tel: (297) 5223676 (52-Censo)

Fax: (297) 583-9160

Contactpersonen bij de DBSB :

Hoofd Managementondersteuning DBSB:

Mw. Ayesha (Karina) Staring-Engelbrecht (BA)

E-mail: Ayesha.Engelbrecht@censo.aw en/of  ayesha.engelbrecht@aruba.gov.aw - Direct Tel: 5223655

Programmamanager:

Dhr. Geward Bikker

Email: Geward.Bikker@censo.aw-Direct 5223651/Mobiel:5610782

Financieel controleur:

Mw. Henriette Odryzinski

E-mail: Henriette.Odryzinski@censo.aw  -  Direct: Tel: 5223651

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties